Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Stavebniny Líbeznice s.r.o. (IČ: 25614975, DIČ: CZ25614975) respektují vaše právo na ochranu osobních údajů a je zavázáno chránit vaše soukromí v souladu s platnými zákony a nařízeními, včetně Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Toto prohlášení popisuje, jaké informace sbíráme, proč je sbíráme a jak je používáme.

Jaké informace sbíráme

Jediné osobní údaje, které sbíráme, pocházejí z kontaktního formuláře na našem webu. Tyto informace mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a jakékoliv další informace, které nám poskytnete prostřednictvím formuláře.

Proč sbíráme tyto informace

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, používáme výhradně pro účely komunikace s vámi, odpovědi na vaše dotazy nebo poskytování informací, které jste požádali.

Jak chráníme vaše údaje

Váš soukromí je pro nás důležité. Vaše údaje jsou uloženy v bezpečném prostředí a jsou přístupné pouze oprávněným osobám. Nebudeme vaše údaje sdílet, prodávat ani jinak poskytovat třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, pokud to nepožaduje zákon.

Vaše práva

Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, o opravu nebo smazání vašich údajů, o omezení zpracování vašich údajů, právo na přenositelnost údajů, právo nesouhlasit s zpracováním vašich údajů a právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud máte jakékoliv otázky nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu nebo nám zavolat na: +420 602 110 393.

Změny této politiky

Můžeme občas aktualizovat tuto politiku ochrany osobních údajů. Jakékoliv změny budou zveřejněny na této stránce. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše osobní údaje.

Děkujeme za důvěru, kterou nám prokazujete tím, že s námi sdílíte své osobní údaje. Jsme zavázáni chránit vaše soukromí a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony a nařízeními.